02862702191

Túi lọc chất lỏng

Túi lọc chất lỏng được dùng lọc mật ong, lọc sữa, lọc nước trái cây, lọc dầu ăn, lọc nước mắm...

Túi lọc chất lỏng

Túi lọc chất lỏng

Lựa chọn chất liệu: 

Túi lọc không dệt - là một loại túi dùng một lần với chất lượng chiều sâu và khả năng lọc các chất rắn có tốc độ tải cao. Túi lọc cảm thấy có sẵn trong polyester, polypropylene, nylon, Nomex, và Teflon. Túi lọc không dệt có sẵn với một kết thúc bên ngoài bằng sợi thủy tinh hoặc bị đốt để giảm thiểu sự phát tán chất xơ từ các bề mặt vải lọc.

- Túi lọc không dệt này có trong các cấp độ micron từ 0.5 um đến 300um.

Túi lọc lưới NMO là một vật liệu vô cùng mạnh mẽ với khoảng cách dệt chính xác để đảm bảo kích thước lỗ phù hợp. Túi lưới NMO là có thể tái sử dụng trong nhiều ứng dụng. Túi lọc lưới NMO là vật liệu được sử dụng rộng rãi nhất, có sẵn trong các cấp độ lọc 25micron -1200 microns.

 

Thiết kế: 

Kiểu miệng túi--- túi tiêu chuẩn có sẵn với một loạt các kiểu miệng (thép mạ kẽm, thép không gỉ), nhựa bích (Collar) với tay cầm đúc, phù hợp với các loại bình túi lọc.

Kiểu gia công túi - hàn hoặc khâu may, được sử dụng trong hệ thống lọc không vỏ lọc và có sẵn trong một loại lớn các hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Hiệu quả lọc:

- PE / PP / PTFE lọc chính xác: 0.5,1,3,5,10,25,50,100,200μm

- Nylon NMO lọc chính xác 25,50,80,100,125,150,200,250,300,400,600,800μm (20-600M)

- Túi lọc chất lỏng với chất liệu đa dạng như PA Polyamid, PE Polyester, PP Polypropylen, NMO Nylon mesh

Mã sản phẩm Túi lọc PP Polypropylen của Universal Singapore

Túi lọc PP Polypropylen size 1

PO-0.5-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 0.5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-1-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 1 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-5-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-10-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 10 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-25-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 25 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-50-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 50 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-75-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PO-100-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 100 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

Túi lọc PP Polypropylen size 2

PO-0.5-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 0.5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-1-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 1 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-5-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-10-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 10 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-25-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 25 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-50-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 50 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-75-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 800mm

PO-100-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 100 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

Mã sản phẩm Túi lọc PE Polyester của Universal Singapore

Túi lọc PE Polyester size 1

PE-0.5-P1H: Túi lọc PE Polyester 0.5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-1-P1H: Túi lọc PE Polyester 1 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-5-P1H: Túi lọc PE Polyester  5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-10-P1H: Túi lọc PE Polyester 10 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-25-P1H: Túi lọc PE Polyester 25 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-50-P1H: Túi lọc PE Polyester 50 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-75-P1H: Túi lọc PE Polyester 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

PE-100-P1H: Túi lọc PE Polyester 100 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

Túi lọc PE Polyester size 2

PE-0.5-P2H: Túi lọc PE Polyester 0.5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-1-P2H: Túi lọc PE Polyester 1 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-5-P2H: Túi lọc PE Polyester  5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-10-P2H: Túi lọc PE Polyester 10 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-25-P2H: Túi lọc PE Polyester 25 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-50-P2H: Túi lọc PE Polyester 50 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-75-P2H: Túi lọc PE Polyester 75 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

PE-100-P1H: Túi lọc PE Polyester 100 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

 

 

Thông tin bình lọc túi khác

Túi lọc sử dụng trong bình lọc túi

⇒ Các túi lọc nước mắm

⇒ Các túi lọc chất lỏng, hóa chất khác

⇒ Các túi lọc sữa

⇒ Các túi lọc mật ong

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vải lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu