02862702191

Các kích thước của tấm nhựa ép bùn

Tấm nhựa ép bùn của máy ép bùn khung bản có nhiều kích thước khác nhau

Các kích thước của tấm nhựa ép bùn

Tấm nhựa máy ép bùn khung bản

Size: 500 x 500mm, 600 x 600 mm, 800 x 800mm, 1000 x 1000mm, 1250 x 1250mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vải lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu